วิทยาศาสตร์พระเครื่อง

AmuletScienceกลุ่มเรียนรู้การดูพระแท้

เจตนาของกลุ่ม คือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งเชิงหลักการ เทคนิค และวิธีการในการแยกแยะพระแท้ ออกจากพระโรงงาน โดยเฉพาะ พระกรุ เนื้อดิน ชิน และพระเนื้อผง เนื้อว่าน และเนื้อโลหะ ที่มีเงิน และทองคำเป็นส่วนผสมสำคัญ

ที่หวังว่าสมาชิกกลุ่มที่ได้รับเชิญเข้ามา จะนำความรู้ที่ตัวเองมี มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดเผย เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และการพัฒนาของกระบวนการเรียนรู้ที่โปร่งใส ชัดเจน

ทุกหลักการที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องมีคำอธิบายทั้งทางพุทธศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศิลป์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มวลสารศาสตร์ และหลักธรรมชาติวิทยา

ส.มอดินแดง