คุปตะ

คุปตะ1    คุปตะ3

คุปตะ4  nคุปตะ2


ศิลปะคุปตะ คือ “ยาดำ” ในแทบทุกพุทธศิลป์
************************************************
การศึกษาพุทธศิลป์เริ่มต้นเลย ควรทำความเข้าใจเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของศิลปะคุปตะ เพราะเป็นพุทธศิลป์ตั้งต้นของพุทธศิลป์หลักๆของดินแดนสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้เนื่องมาจากความรุ่งเรืองด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของอินเดีย ในสมัยราชวงศ์คุปตะ ที่มีการเผยแพร่ออกไปหลายสาย รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เมื่อรับเข้ามาแล้ว ก็นำเข้ามาผสมผสาน ตามความเชื่อ งานศิลปะท้องถิ่น ตามความรู้ ความสามารถของตนเอง และพัฒนาการต่อเนื่องสืบมาอีกเกือบสองพันปี

ทำให้มีทั้งเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น ศิลปะตามยุคสมัย และศิลปะดั้งเดิมผสมผสานกันอย่างน่าติดตาม เพราะมีทั้งประวิติศาสตร์ พุทธศาสตร์ สังคมศาสตร์ มีอิทธิพลแทรกซึม และแทรกแซงกันอย่างกลมกลืน และลงตัว ทั้งรากฐานทางศิลปะ และ ความงดงามของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เกิดผลต่อเนื่องอย่างมากมาย น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากความเรียบง่าย แต่งดงามของศิลปะคุปตะ ที่สามารถสอดแทรกเข้าไปเป็น “ยาดำ” ของศิลปะอื่นๆได้โดยง่าย

จึงพบว่า งานพุทธศิลป์ทั้งหลาย จะมีเค้าโครงของศิลปะคุปตะอยู่เสมอ

ตั้งแต่พระทวาราวดี กรุพระธาตุนาดูน กรุถ้ำเสือ ฯลฯ จนมาถึงพระลพบุรี ตระกูลลำพูน เชียงแสน อู่ทอง สุโขทัย พิษณุโลก จนมาถึงกลุ่มพระสมเด็จทั้งสามวัด ก็ยังมีเค้าโครงเอกลักษณ์ ความเรียบง่ายของพุทธศิลป์ต้นแบบ “ศิลปะคุปตะ” ผ่านการกรองของศิลปะท้องถิ่นต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิ จนมาถึงในปัจจุบัน


คุปตะ5

คุปตะ6    คุปตะ7

ดังนั้น การทำความเข้าใจพุทธศิลป์ “คุปตะ” ก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจพัฒนาการของพุทธศิลป์ได้ตลอดช่วง ประมาณ 2000 ปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่ผมเริ่มศึกษามา ผมก็เริ่มจากพระกรุพระธาตุนาดูน จนมาอยู่ประมาณ ลพ ปาน นี่แหละครับ
ใครต้องการเรียนรู้เรื่องนี้ ตามรอยผมมาเลยครับ

อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ

คุปตะ8    คุปตะ9

คุปตะ10