บูรพา พระแท้

4 Aug
สวัสดีครับเพื่อนใหม่ทุกๆท่าน จุดประสงค์ในการก่อกำเนิด Facebook บูรพา พระแท้ ก็เพียงเพราะว่าเราจะสร้างที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดูพระแท้ให้เป็น ให้เข้าใจ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มาอ้างอิง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเหตุมีผล สามารถชี้แจงและอธิบายได้ บูรพา พระแท้ จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่พระแท้  เริ่มตั้งแต่ยุคเนื้อชิน เนื้อดิน เนื้อผง เนื้อว่าน เรื่อยมาจนถึงยุคของโลหะเก่า และโลหะใหม่ๆในยุคปัจจุบัน แรกๆก็จะเงียบเหงา…บ้างนิดหน่อย รอทีมงานเตรียมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ จะทยอยโพสต์ลงไปเพื่อให้เพื่อนเฟสทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อมีคำถามเราก็ยินดีตอบ ถ้าตอบได้ก็จะตอบในทันที ถ้าคำถามไหนที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงานจะรับอาสาไปสืบค้นมาเพื่อนำเสนอต่อไป…. สิ่งที่จะต้องบอกล่วงหน้าคือเราไม่รับเช็คพระ ว่า…เก๊หรือแท้ อย่างไร แต่เราจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ ให้หลักในการเรียนรู้ ให้คำแนะนำได้ แต่จะไม่ตัดสิน….ไม่ฟันธง เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก ที่ดี…..จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ดูพระแท้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทีมงาน...
Read more »

ทวารวดี พระแท้

4 Aug
สวัสดีครับเพื่อนใหม่ทุกๆท่าน จุดประสงค์ในการก่อกำเนิด Facebook ทวารวดี พระแท้ ก็เพียงเพราะว่าเราจะสร้างที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดูพระแท้ให้เป็น ให้เข้าใจ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มาอ้างอิง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเหตุมีผล สามารถชี้แจงและอธิบายได้ ทวารวดี พระแท้ จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่พระแท้  เริ่มตั้งแต่ยุคเนื้อชิน เนื้อดิน เนื้อผง เนื้อว่าน เรื่อยมาจนถึงยุคของโลหะเก่า และโลหะใหม่ๆในยุคปัจจุบัน แรกๆก็จะเงียบเหงา…บ้างนิดหน่อย รอทีมงานเตรียมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ จะทยอยโพสต์ลงไปเพื่อให้เพื่อนเฟสทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อมีคำถามเราก็ยินดีตอบ ถ้าตอบได้ก็จะตอบในทันที ถ้าคำถามไหนที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงานจะรับอาสาไปสืบค้นมาเพื่อนำเสนอต่อไป…. สิ่งที่จะต้องบอกล่วงหน้าคือเราไม่รับเช็คพระ ว่า…เก๊หรือแท้ อย่างไร แต่เราจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ ให้หลักในการเรียนรู้ ให้คำแนะนำได้ แต่จะไม่ตัดสิน….ไม่ฟันธง เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก ที่ดี…..จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ดูพระแท้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทีมงาน...
Read more »

ศรีมหาสมุทร พระแท้

4 Aug
สวัสดีครับเพื่อนใหม่ทุกๆท่าน จุดประสงค์ในการก่อกำเนิด Facebook ศรีมหาสมุทร พระแท้ ก็เพียงเพราะว่าเราจะสร้างที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดูพระแท้ให้เป็น ให้เข้าใจ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มาอ้างอิง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเหตุมีผล สามารถชี้แจงและอธิบายได้ ศรีมหาสมุทร พระแท้ จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่พระแท้  เริ่มตั้งแต่ยุคเนื้อชิน เนื้อดิน เนื้อผง เนื้อว่าน เรื่อยมาจนถึงยุคของโลหะเก่า และโลหะใหม่ๆในยุคปัจจุบัน แรกๆก็จะเงียบเหงา…บ้างนิดหน่อย รอทีมงานเตรียมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ จะทยอยโพสต์ลงไปเพื่อให้เพื่อนเฟสทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อมีคำถามเราก็ยินดีตอบ ถ้าตอบได้ก็จะตอบในทันที ถ้าคำถามไหนที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงานจะรับอาสาไปสืบค้นมาเพื่อนำเสนอต่อไป…. สิ่งที่จะต้องบอกล่วงหน้าคือเราไม่รับเช็คพระ ว่า…เก๊หรือแท้ อย่างไร แต่เราจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ ให้หลักในการเรียนรู้ ให้คำแนะนำได้ แต่จะไม่ตัดสิน….ไม่ฟันธง เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก ที่ดี…..จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ดูพระแท้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทีมงาน...
Read more »

อโยธยา พระแท้

4 Aug
สวัสดีครับเพื่อนใหม่ทุกๆท่าน จุดประสงค์ในการก่อกำเนิด Facebook อโยธยาพระแท้ ก็เพียงเพราะว่าเราจะสร้างที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดูพระแท้ให้เป็น ให้เข้าใจ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ มาอ้างอิง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเหตุมีผล สามารถชี้แจงและอธิบายได้ อโยธยาพระแท้ จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่โลหะล้วนๆ ทั้งโลหะเก่าและโลหะใหม่ เริ่มตั้งแต่ยุคเนื้อชิน ทั้งชินตะกั่ว ชินเงิน ชินเขียว เรื่อยมาจนถึงยุคของโลหะเก่า และโลหะใหม่ๆในยุคปัจจุบัน แรกๆก็จะเงียบเหงา…บ้างนิดหน่อย รอทีมงานเตรียมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ จะทยอยโพสต์ลงไปเพื่อให้เพื่อนเฟสทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อมีคำถามเราก็ยินดีตอบ ถ้าตอบได้ก็จะตอบในทันที ถ้าคำถามไหนที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางทีมงานจะรับอาสาไปสืบค้นมาเพื่อนำเสนอต่อไป…. สิ่งที่จะต้องบอกล่วงหน้าคือเราไม่รับเช็คพระ ว่า…เก๊หรือแท้ อย่างไร แต่เราจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ ให้หลักในการเรียนรู้ ให้คำแนะนำได้ แต่จะไม่ตัดสิน….ไม่ฟันธง เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก ที่ดี…..จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ดูพระแท้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน...
Read more »

กลุ่มเรียนรู้การดูพระแท้

1 Jul
กลุ่มเรียนรู้การดูพระแท้ เจตนาของกลุ่ม คือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งเชิงหลักการ เทคนิค และวิธีการในการแยกแยะพระแท้ ออกจากพระโรงงาน โดยเฉพาะ พระกรุ เนื้อดิน ชิน และพระเนื้อผง เนื้อว่าน และเนื้อโลหะ ที่มีเงิน และทองคำเป็นส่วนผสมสำคัญ ที่หวังว่าสมาชิกกลุ่มที่ได้รับเชิญเข้ามา จะนำความรู้ที่ตัวเองมี มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดเผย เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และการพัฒนาของกระบวนการเรียนรู้ที่โปร่งใส ชัดเจน ทุกหลักการที่นำมาแลกเปลี่ยน จะต้องมีคำอธิบายทั้งทางพุทธศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศิลป์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มวลสารศาสตร์ และหลักธรรมชาติวิทยา...
Read more »