อู่ทอง

อู่ทอง1   อู่ทอง10

อู่ทอง5         อู่ทอง8


ศิลปะอู่ทอง
************************
อู่ทอง เป็นเมือง และอาณาจักรที่อยู่ในพื้นที่ราบ มีการคมนาคมสะดวก จึงมีการติดต่อสื่อสารกับ เมืองและอาณาจักรอื่นได้สะดวก และรับวัฒนธรรม ศิลปะ มีการแลกเปลี่ยนกันมาก จึงมีพัฒนาการทั้งทางสังคม ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

โดยมีการรับศิลปะทวาราวดี ลพบุรี ศรีวิชัย เข้ามาในยุคแรกๆ เข้ามาผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและในยุคหลังๆ ยังย้อนรับศิลปะสุโขทัย และอยุธยาเข้ามาผสมผสานอีกด้วย


อู่ทอง10         อู่ทอง6

อู่ทอง2  อู่ทอง4

ดังนั้น การศึกษาศิลปะอู่ทอง จึงต้องมีการกลั่นกรอง “อัตลักษณ์” ของพุทธศิลป์ อู่ทองออกมาจากพุทธศิลป์ต่างๆที่แทรกปะปนอยู่
และการกลั่นกรองที่ดีที่สุดก็คือการศึกษาจากพระที่สามารถกำหนดหรือทราบอายุได้แน่นอน เช่น พระประธานในวัด หรือ พระกรุต่างๆ ที่มีประวัติยุคสมัยอ้างอิง

ในกรณีของพระกรุนั้น ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของ

1. เกศ ที่ถ่ายทอกมาจากศิลปะลพบุรี เป็นรูปหมวก หรือเลยยาวพริ้วไปแบบพระท่ากระดาน
2. พระศก มักเป็นแบบหนามขนุน ที่ชัดเจนเฉพาะในพระบูชาขนาดใหญ่ และมีไรพระศก
3. พระพักตร์ ยาว รี ขรึม ดูเป็นรูปเหลี่ยมคิ้วต่อกันไม่โก่งอย่างสุโขทัยหรือเชียงแสน
4. พระวรกาย ดูสง่า พระอุระใหญ่ พระนาภีคอด
5. พระกร งอเป็นสามท่อน ส่วนใหญ่จะเป็นปางมารวิชัย ที่เห็นได้ชัดเจน
6. ขัดสมาธิราบ พระชงค์พริ้ว อ่อนช้อย ไม่ตรงทื่อ และมักมีกำไลที่ข้อพระบาท

ทั้งหมดนี้มักเป็นเอกลักษณ์ของการสืบต่อศิลปะ ทั้งแบบบริสุทธิ์ และแบบผสมผสาน
ที่ต้องอาศัยการแยกแยะและทำความเข้าใจ จึงจะนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาขั้นต่อไปได้

อู่ทอง11      อู่ทอง12

อู่ทอง13  อู่ทอง14

Leave a Reply