เชียงแสน

เชียงแสน1  เชียงแสน2

เชียงแสน3 เชียงแสน4


ศิลปะเชียงแสน
*******************
เท่าที่สืบค้นตามเอกสารต่างๆ มีการสื่อความหมายของศิลปะเชียงแสนเป็นสามแบบ สามยุคด้วยกัน คือ
1. ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเชียงแสน
2. ศิลปะในยุคที่มีการผนวกรวมเมืองเชียงแสนเข้ารวมกันกับเชียงใหม่ ลำพูน (หริภุญชัย) และหัวเมืองต่างๆทางภาคเหนือ ที่ในระยะนี้มักจะเรียกว่า ศิลปะล้านนา
3. ศิลปะเชียงแสนผสม ในยุคตั้งแต่การเผยแพร่ของศิลปะเชียงแสน เข้ากับศิลปะท้องถิ่นต่างๆ จนแม้กระทั่งพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่ใช้ศิลปะเชียงแสนเป็นส่วนประกอบ หรือเป็นต้นแบบ หรือเป็นพื้นฐาน


ดังนั้นเพื่อลดความสับสน และการลงรายละเอียดมากจนเกินไป และเพื่อนำความรู้ไปประกอบการพัฒนาทางพุทธศิลป์ จึงขอชี้เฉพาะที่เป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงแสนเป็นหลัก ดังนี้

พุทธศิลป์หลักของเชียงแสนโดยส่วนรวม จะคล้ายกับพระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ มีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม พระขนงโก่ง พระนาสิกโค้งงุ้ม พระโอษฐ์แคบเล็ก พระรัศมีเหนือเกศมาลาเป็นต่อมกลมคล้ายดอกบัวตูม เส้นพระสกขมวดเกษาใหญ่ พระอุระนูน นั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัยฐานที่รององค์พระทำเป็นกลีบบัวประดับ มี ทั้งบัวคว่ำบัวหงาย

พุทธศิลป์ที่นำมาพัฒนาต่อยอด แบบเอกลักษณ์ หลักๆ ได้แก่
1. พระเกศ กลม
2. พระพักตร์ กลม อวบ
3. วงพระกร ทั้งซ้ายและขวา
4. สมาธิเพชร และลักษณะของสมาธิราบ
5. ฐานบัว

ที่จำเป็นต้องศึกษาและจดจำ ส่องบ่อยๆเพื่อความคุ้นเคย ก็จะเข้าใจ และจำได้ดี ดังรูปข้างล่าง

เชียงแสน5 เชียงแสน7 เชียงแสน8

Leave a Reply